Atletický oddíl Hustopeče je jedním ze sportovních oddílů TJ Agrotec Hustopeče. V současné době má 11 trenérů a členská základna čítá asi 180 členů. Atleti jsou dle věku rozděleni do 8 tréninkových skupin. Nejmenší děti trénují v atletických školičkách, dále je zde mladší a starší přípravka, žactvo a dorost jsou rozděleni do tří skupin. Atleti trénují v Hustopečích na nově zrekonstruovaném stadionu, který  byl otevřen v červenci roku 2021 , v Městské sportovní hale a v tělocvičně místního gymnázia. Oddíl úzce spolupracuje s CVČ Pavučina a TJ Agrotec Hustopeče.

PŘIHLÁŠKY 2023/2024

Pro přihlašování dětí do atletického oddílu pro školní rok 2023/2024 použijte přihlášky, které si můžete stáhnout v sekci TRÉNINKOVÉ SKUPINY. Všechny děti musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku a formulář GDPR (pouze nově registrovaní) a zaplacený členský příspěvek do oddílu atletiky TJ Agrotec Hustopeče. Výše přispěvku pro danou skupinu je uvedena na přihlášce.  Potvrzení od lékaře (sportovní prohlídka) musí odevzdat všechny děti s vyjímkou atletické školičky 1 a 2. Dále musí být děti ze skupin školička 1,2,  přihlášeny v CVČ Pavučina Hustopeče, kde rodiče zároveň zaplatí poplatek pro CVČ Pavučina. Registrace začínají 5.9.2022. Všichni se pak sejdeme na NÁBORU do oddíly atletiky TJ Agrotec Hustopeče v pondělí 11.9.2022 v 17h na stadionu.