Atletický oddíl Hustopeče je jedním ze sportovních oddílů TJ Agrotec Hustopeče. V současné době má 10 trenérů a členská základna čítá asi 150 členů. Atleti jsou dle věku rozděleni do 8 tréninkových skupin. Nejmenší děti trénují v atletických školičkách, dále je zde mladší a starší přípravka, žactvo a dorost jsou rozděleni do tří skupin. Atleti trénují v Hustopečích na nově zrekonstruovaném stadionu, který  byl otevřen v červenci roku 2021 , v Městské sportovní hale a v tělocvičně místního gymnázia. Oddíl úzce spolupracuje s CVČ Pavučina a TJ Agrotec Hustopeče.

PŘIHLÁŠKY 2021/2022

Pro přihlašování dětí do atletického oddílu pro školní rok 2021/2022 použijte přihlášky, které si můžete stáhnout v sekci TRÉNINKOVÉ SKUPINY. Všechny děti musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku a formulář GDPR a zaplacený členský příspěvek do oddílu atletiky TJ Agrotec Hustopeče. Výše přispěvku pro danou skupinu je uvedena na přihlášce.  Potvrzení od lékaře (sportovní prohlídka) musí odevzdat všechny děti s vyjímkou atletické školičky 1 a 2. Dále musí být děti ze skupin školička 1,2, mladší a starší přípravka přihlášeny v CVČ Pavučina Hustopeče, kde rodiče zároveň zaplatí poplatek.