Atletický oddíl Hustopeče je jedním ze sportovních oddílů TJ Agrotec Hustopeče. V současné době má 10 trenérů a členská základna čítá asi 120 členů. Atleti jsou dle věku rozděleni do 6ti tréninkových skupin. Nejmenší děti trénují v atletických školičkách, dále je zde mladší a starší přípravka a žactvo je rozděleno do dvou skupin mladší a starší žacctvo. Atleti trénují v Hustopečích a již se moc těší na nový zrekonstruovaný městský stadion, který by měl být otevřený na jaře roku 2021. Oddíl úzce spolupracuje s CVČ Pavučina.

TRÉNINKY atletů mladší a starší přípravky a mladšího a staršího žactva jsou opět obnoveny. Školičky zatím zůstávají zrušené.

PŘIHLÁŠKY 2020/2021

Pro přihlašování dětí do atletického oddílu pro školní rok 2020/2021 použijte přihlášky, které si můžete stáhnout níže. Všechny děti musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku a formulář GDPR a zaplacený členský příspěvek do SK Atletika HUstopeče. Výše přispěvku pro danou skupinu je uvedena na přihlášce.  Potvrzení od lékaře (sportovní prohlídka) musí odevzdat všechny děti s vyjímkou atletické školičky 1 a 2. Dále musí být děti ze skupin školička 1,2, mladší a starší přípravka přihlášeny v CVČ Pavučina Hustopeče, kde rodiče zároveň zaplatí poplatek.